- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED CÓ PHẢI LÀ MỘT MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỐT CHO KHẢO SÁT ĐẤT KHÔNG?

Cập nhật vào: 08-01-2021 10:52:02