- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Phantom 4 RTK

Hàng chính hãng DJI

Số lượng
Miễn Phí Giao Hàng Toàn Quốc