- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

UAV bay chụp trắc địa Teodrone

UAV bay chụp thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình

Số lượng
Miễn Phí Giao Hàng Từ 500.000VNĐ