- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Những lợi ích của tự động hóa hoàn toàn trong nông nghiệp là gì?

Cập nhật vào: 05-07-2021 11:48:21