- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Máy bay do thám dựa trên AI mới nhất của Nga

Cập nhật vào: 05-07-2021 11:53:15

Những tin mới hơn