- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga
PHẦN MỀM XỬ LÝ ẢNH BAY CHỤP TEODRONE

Cập nhật : Thứ tư - 20/10/2021 07:51

Chi tiết

PHẦN MỀM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VIETMAP XM

Phần mềm VietMap XM đã cập nhật theo thông tư 27 kể từ ngày 2/8/2019 cho tất cả các khóa kiểm kê đã bán ra không giới hạn về thời gian. Hiện tại việc cập nhật này là miễn phí. Để cập nhật, người dùng...

Cập nhật : Thứ năm - 25/08/2016 22:41

Chi tiết