- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Đo quang bằng máy bay không người lái so với LIDAR: chọn cảm biến nào cho một ứng dụng nhất định

Cập nhật vào: 08-07-2021 09:06:40