- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Hướng dẫn đầy đủ về LiDAR: Phát hiện và đo ánh sáng

Cập nhật vào: 23-01-2021 09:58:31