- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Hệ thống dẫn đường trên không hoạt động như thế nào trong UAV?

Cập nhật vào: 06-07-2021 12:14:50