- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Tại sao PPK lại phổ biến hơn RTK trong Lập bản đồ UAV hiện nay

Cập nhật vào: 05-07-2021 09:05:06