- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Báo cáo Chất lượng trong Pix4DMapper

Cập nhật vào: 12-12-2020 12:22:58