- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Yêu cầu hệ thống: Thông số kỹ thuật máy tính tối thiểu và được khuyến nghị

Cập nhật vào: 14-12-2020 11:42:46