- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Cách tạo phân loại đám mây điểm trong Pix4DMapper

Cập nhật vào: 14-01-2021 02:52:41