- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của bản đồ UAV

Cập nhật vào: 05-07-2021 01:10:40