- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Mối quan hệ giữa độ cao chuyến bay, độ phân giải và tỷ lệ là gì

Cập nhật vào: 05-07-2021 09:15:16