- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Cách xác định độ chồng chéo (độ phủ) giữa các hình ảnh

Cập nhật vào: 12-12-2020 12:04:28