- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

RTK và PPK trong Bản đồ và Khảo sát UAV là gì?

Cập nhật vào: 06-07-2021 12:07:13