- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

RTK và PPK trong Bản đồ và Khảo sát UAV là gì?

Cập nhật vào: 05-07-2021 01:07:13