- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Ảnh hưởng của phần cứng tới tốc độ xử lý trên Pix4DMapper

Cập nhật vào: 14-12-2020 11:27:24

Những tin cũ hơn