- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Cách chỉnh sửa Orthomosaic trên Pix4DMapper

Cập nhật vào: 14-01-2021 02:32:59