- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Sử dụng GPU trong Pix4Dmapper

Cập nhật vào: 14-12-2020 11:33:03