- Cung cấp phần mềm trắc địa địa chính VietMap XM
- Đại lý UAV bay chụp trắc địa Teodrone của Nga

Sử dụng các thành phần phần cứng khi xử lý với Pix4D

Cập nhật vào: 14-12-2020 11:58:50